pořady LIVE - QUICK MAGAZÍN | LIVE VYSÍLÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH

Přejít na obsah
JAKÉ POŘADY VYSÍLÁME?

AKTUÁLNÍ LIVE STUDIO

mimořádný rychlý vstup s aktualitou z oblasti témat, které
QUICK MAGAZÍN sleduje:
- ekonomika
- právo, bezpečnost a armáda
- zdravotnictví
- mimořádná událost
- politická situace


INFORMAČNÍ LIVE STUDIO

informační servis především z tiskových zpráv


KOMENTÁŘE Z LIVE STUDIA

komentáře k událostem a situacím, která jsou celospolečenským tématem


KOMENTOVANÝ POHLED NA SOCIÁLNÍ SÍTĚ Z LIVE STUDIA

monitorování příspěvků vkládaných na sociální sítě a jejich komentování


VZDĚLÁVÁNÍ Z LIVE STUDIA

rozebírání otázek a hledání věcných konkrétních odpovědí především z oblasti ekonomie a práva


HOST LIVE STUDIA

pozvání osobnosti na konkrétní či všeobecné interview


"ČAJ O PÁTÉ" V LIVE STUDIU

velmi odpočinková témata, spíše pro "lehké rozjímání" :-)


NOČNÍ ESKALÁTOR

na kus řeči o půlnoci..., "posezení" pro ty, co nemůžou či nesmí, o hluboké noční hodině spát


NOČNÍ VRBA

- různá témata do hluboké půlnoční noci tvoří diváci na podkladě svých příběhů
- pořad je vysílán v "modrém režimu"


NOČNÍ HOST

host nejdříve od 22 hodiny večerní


...a DALŠÍ PŘIPRAVUJEME

Návrat na obsah